วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ร่วมกันจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บนรถ (Drive Thru Vaccine COVID-19) เข็ม 2 คลายความลำบาก สร้างสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อให้ชาวเพชรบุรีทั้งหมดได้รับวัคซีน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกคน ซึ่งจากการติดตามผลการฉีดวัคซีน มีความห่วงใยคนที่มีความเคลื่อนไหวลำบาก เดินทางมาลำบาก ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ จึงร่วมแรงร่วมใจกันเปิดบริการฉีดบนรถ หรือไดร์ฟทรู เข็ม 2 ที่เป็นวันหยุด ซึ่งจะช่วยให้ฉีดได้สะดวกไม่ต้องลงจากรถ และยังมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าวันธรรมดา ญาติ ลูกหลาน ไม่สามารถพามาได้
ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคน มีความรู้สึกปลื้มปิติ และยินดีที่มาช่วยกันให้บริการแม้เป็นวันหยุดก็เพื่อชีวิตของชาวเพชรบุรีทุกคน