สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กระชับความสัมพันธ์ ลงเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน “พี่เยี่ยมน้อง” ระหว่างวันที่ 23-28 ก.พ.65
ในวันที่ 23 – 28 ก.พ.65 เวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้บริการ แพทย์ พยาบาล เภสัช และสหสาขาวิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยม โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง ในโครงการ “พี่เยี่ยมน้อง”
เพื่อชื่นชมความสำเร็จ รับฟังปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการขอการสนับสนุน บูรณาการการรักษา-ส่งต่อ สร้างสัมพันธภาพที่ดีเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย ร่วมกันลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีทั้งจังหวัดร่วมกัน
โดยคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่ “พี่เยี่ยมน้อง” ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 23 ก.พ.65 โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลบ้านแหลม
วันที่ 24 ก.พ.65 โรงพยาบาลเขาย้อย และโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
วันที่ 25 ก.พ.65 โรงพยาบาลแก่งกระจาน และโรงพยาบาลบ้านลาด
วันที่ 28 ก.พ.65 โรงพยาบาลชะอำ
“เพราะสุขภาพชาวเพชรบุรี คือ สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องร่วมกันดูแล”