วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายพิชัย ขำเพชร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นำน้ำดื่ม จำนวน 24 แพ็ค มอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมี นางปนัดดา มณีทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU EMERGENCY / ICU COVID เป็นผู้รับมอบ