คนดีศรีพระจอมเกล้า

วันนี้ (๒๖ เม.ย.๖๕)เวลา ๑๓.๓๐ น.
นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ

“นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ”
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ในโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ ได้เข้ารับมอบและรับเกียรติบัตร จากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในพิธีวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คุณหมอได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท จนเป็นที่ประจักษ์ และคุณหมอสมควรได้รับยิ่ง ถือความภาคภูมิใจที่เราชาวพระจอมเกล้าทุกคนต่างปิติยินดีเป็นที่สุด