วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น.
ครอบครัวสวามิภักดิ์ และครอบครัวเทพพานิช บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุน “โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ” โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อไว้ใช้บริการประชาชนต่อไป และอุทิศส่วนกุศลแด่ นางสาวสมจิตร สวามิภักดิ์ โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตร สวามิภักดิ์ ณ วัดป้อม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบพระคุณครอบครัวสวามิภักดิ์ และครอบครัวเทพพานิช ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แก่ชาวเพชรบุรี ต่อไป
และขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวสมจิตร สวามิภักดิ์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา