7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน
ห้วใจของ 7 สัปดาหรอบรู้สู่สุภาพดี
ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง
สร้างเป้าหมายเอง
ดาวโหลดคู่มือ
ซึ่งโปรแกรม 7 สัปดาห์
มีข้อแนะนำเหมือนการสร้างแรงกระตุ้น
ให้กับคน ค่อย ๆ ปรับวิถีการใช้ชีวิตไปที่ละวัน
สร้างความรอบรู้ให้กับตนเอง
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
เป็นคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพ
ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี
#กรมอนามัย ดูน้อยลง