📣ตารางเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เปิดให้บริการเข็ม 1,2,3 และเข็ม 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 14.30 น.

สถานที่ฉีด บริเวณด้านข้างอาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ (ร้านกาแฟเก่า)

**ท่านที่เคยติดโควิด ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ**