☁️ 🌦 ⛈ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ☔️💦
🤒ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ✨
🥵ไข้หวัดใหญ่:อาการป่วย มีไข้สูง เบื่ออาหาร
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกใส ไอแห้งๆ🤧
การป้องกัน(😷 👤 🥣 🤚🏻 🏠 💉) ดังนี้ 👉🏻
อ้างอิง: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 🙏🏻