📢มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ

🌟 ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายส่งภาพวาดระบายสีเข้าประกวด
👉🏻 ในหัวข้อ “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ การให้…คือความสุข
เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษา และนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ไปจัดแสดงกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

🖼️โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่
👉สำนักงานมูลนิธิฯ ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
🚩ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

 

Attachments