เช้านี้! เช็กค่าฝุ่นกันแล้วหรือยัง?

เช็กให้รู้ระดับค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อการปฏิบัติตัวลดเสี่ยง
ติดตามสถานการณ์ฝุ่นได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th

อ้างอิง กรมอนามัย