นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

SMART & QUALITY HOSPITAL

ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด »

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

สมัครงาน

บุคคลดีเด่น

ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประเภทข้าราชการ
นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ

ประเภทลูกจ้าง
นางสาววิชุอร แสงอ่วม
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สาระสุขภาพ

ดูทั้งหมด »