ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์/นายช่างเทคนิค/พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานประจำตึก/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

📣📣ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ 👨‍⚕️คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ👩‍⚕️

ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้ […]

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)