รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเก […]