บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ / นักวิชาการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานเปล / พนักงานประกอบอาหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี / นายช่างเทคนิค / พนักงานประจำห้องยา / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ / พนักงานประจำตึก / พนักงานประกอบอาหาร / พนักงานบริการ / พนักงานซักฟอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ / นักวิชาการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานเปล / พนักงานประกอบอาหาร