📣📣ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ 👨‍⚕️คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ👩‍⚕️

ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้ […]

คลินิกเอกซเรย์ เปิดให้บริการอัลตร้าซาวด์และเเมมโมแกรมนอกเวลาราชการ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกเอกซเรย์ เปิดใ […]