📣📣ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ 👨‍⚕️คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ👩‍⚕️

ขอแจ้งย้ายสถานที่ให้ […]