🚩คุณธนภัทร – คุณภัทรภร วงศ์เชวง บริจาคเครื่องวัดความดันให้กับงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
✨วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ คุณธนภัทร – คุณภัทรภร วงศ์เชวง ในโอกาสบริจาคเครื่องวัดความดัน ให้กับกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกายภาพบำบัด เป็นผู้แทนรับมอบ
🧡ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙏🙏🙏😊
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊