🚩ห้างหุ้นส่วนจำกัดซื้อง่ายขายคล่อง 2563 คุณนพพรลิขิตไพบูลย์ คุณอัญชลีพรพิพัฒน์ และคุณโสวรรณลิขิตไพบูลย์ บริจาคเงินมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษนราธิปประพันธ์พงศ์ 🚩
✨วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดซื้อง่ายขายคล่อง 2563 คุณนพพรลิขิตไพบูลย์ คุณอัญชลีพรพิพัฒน์ และคุณโสวรรณลิขิตไพบูลย์ เนื่องในโอกาสบริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ🙇‍♀️
🌟ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊