🎊โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  ✨พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก✨️
🚩วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:30 น.
✨️นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรายุ เล็กพิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พทป.ดลทิพา มณีใส หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 2 พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ อาคาร 11 -12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
✨️ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจยิ่งของชาวพระจอมเกล้าทุกคน นับเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีด้วยวิถีสุขภาวัฒน์อย่างยั่งยืนสืบไป ✨️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊