🚩สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบริษัท คาริบเบี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียล จำกัด (ผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพ Hello polo) มอบรองเท้าเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
✨วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบริษัท คาริบเบี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียล จำกัด (ผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพ
Hello polo) เนื่องในโอกาสมอบรองเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,500 คู่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์จิรายุ เล็กพิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี แพทย์หญิงปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนายการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ
🌟ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊