🚩คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยกู้ชีพทารกแกิด”🚩
🌟วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
✨นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 5 คณะอาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยกู้ชีพทารกแกิด” ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ✨
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแกิด
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊