🚩สโมสรโรตารีฯ บริจาคเครื่องมือการแพทย์ กล้องส่องทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
🌟วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น.🌟
✨นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับสโมสรโรตารีเพชรบุรี + สีลม + หัวหิน
มณีกาญจน์ + ไม้เรียง + เทพารักษ์ + กำแพงแสน Rotary District 2820 Governor OKUBO Hiroyuki District 2820 Rotary Foundation Chair Dr. ARAI Kazuo D2820 Global Grant Committee Chair Dr. AMEMIY A Atsushi Mito-Minami Rotary Club
President ISHIKAWA Keiji KANEKO Mitsuhiro, ISHII Hirokazu, SHIMANE Masaaki D2630 Governor SHINOHARA Kazuyuki, Tajimi Riverside RC นายกสโมสร ศิรดา โกศัยภัทร์ + ผศ.ดร.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ + Sugar High Enterprise สมเกียรติ แซ่คู + วีณา ลี้ธีระกุล + รุจิกร สุโสภณ เบญญาภา วัณณเดชธาดา + พุฒหิรัญ อร่ามวิทย์ GG2454770 is made possible in part by a grant from The Rotary Foundation เนื่องในโอกาสที่ทางสโมสรฯ บริจาคเครื่องมือการแพทย์ กล้องส่องทางเดินอาหารลำใส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร มูลค่า 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนล้านบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
🌟ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทางสโมสรฯ เป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊