🚩สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี🚩
✨วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.✨
🌟โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ฯ ครบรอบ 36 ปี และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับ โดยมีนายแพทย์จิรายุ เล็กพิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าวรับบริจาค
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊