🚩สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ โครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567🚩
🌟วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.🌟
✨นายแพทย์จิรายุ เล็กพิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วยระดับกลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
🌟ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านอีกครั้ง ขอบุญบารมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จนดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สืบไป🙇‍♀️
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์
#โครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊