โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณป้าสุธิดา แสงสลับสี ที่กรุณาบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุดจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล – คุณสุภาภรณ์ เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พญ.วีณา ไชยยศ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ