โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณบังเอิญ พันธ์ุไพโรจน์ ที่กรุณาบริจาคเงิน 30,00 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “หมื่นพันน้ำใจ สร้างความปลอดภัยให้ล้านชีวิต” สร้างระบบการคัดกรองและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางสมจิต กายสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ