โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่จำลอง เทพพานิช บุตร สะใภ้และหลาน ที่กรุณาบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ เรือนไทย หมู่บ้านเทพพานิช ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินพระราชทาน วันที่ 24 ตุลาคม 2563
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ
เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกคุณแม่จำลอง และครอบครัวเทพพานิชอีกครั้ง ที่กรุณาช่วยเหลือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเสมอมา และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ