วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
สโมสรโรตารีกรุงเทพ สโมสรโรตารีเพชรบุรี สโมสรโรตารีสีลม และมูลนิธิโรตารีกรุงเทพ บริจาคเครื่องฟอกไต จำนวน 8 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี โรตารีประเทศไทย 1930-2020 โดยมี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด โรคร้าย และภยันตรายทั้งปวง