“ร้านชาญชัยเซรามิค จัดสร้างอาคารห้องน้ำ สุดทันสมัย สะอาด ปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์บริการผู้ป่วยและญาติ เนื่องในวันครบรอบ 71 ปีโรงพยาบาลพระจอมเกล้า”
วันนี้ (พฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น.
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบ อาคารห้องน้ำสุดทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และสวยงามที่สุดในโรงพยาบาล
จาก คุณชัชชาย เลาหะสัมพันธพร ผู้บริหารร้านชาญชัยเซรามิค และครอบครัว ที่มีจิตเป็นกุศลและมีความตั้งใจอย่างยิ่งในจัดสร้างบุญใหญ่ สร้างห้องน้ำ บริเวณริมสระน้ำ ด้านหน้าอาคารนเรศวรฤทธิ์ โดยสนับสนุนทั้งดำเนินการออกแบบวางระบบ งบประมาณ รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้โรงพยาบาลมีห้องน้ำที่สะอาด สะดวก ถูกหลักอนามัยและสวยงาม เพื่อบริการผู้ป่วยญาติและประชาชน ได้ใช้คลายทุกข์ และเป็นการสนับสนุนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลของชาวจังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ คุณชัชและครอบครัว ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาลเสมอมา ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนักเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด โรคร้าย และภยันตรายทั้งปวง
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา