วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
คุณสมโภชน์-คุณรัชนี รินทรานุกูล บริจาคเครื่องวัดสมรรถภาพปอด เครื่องพ่นยา และเครื่องปริ้นเตอร์ มอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนักเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด โรคร้าย และภยันตรายทั้งปวง

ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา