ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1359