ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคาร 200 ปี 

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1183, 1202

การบริการทางการแพทย์

  • ทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
  • ห้องแยกสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ