ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1358

การบริการทางการแพทย์

 • การตรวจรักษาโรคทั่วไปด้านอายุรกรรม ตั้งแต่แรกเกิด – อายุ 15 ปี
 • การตรวจรักษาโรคเฉพาะทางและให้คำปรึกษา

คลินิกพิเศษประจำวัน

 • คลินิกนัดน้อง
  • วันจันทร์ 8.00-12.00
 • คลินิกทารกแรกเกิด
  • วันอังคาร 8.00-15.00 น.
 • คลินิกโรคเลือด
  • วันพุธ 9.00-12.00 น.
 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
  • วันพุธ 13.00-15.00 น.
 • คลินิกแม่สู่ลูก
  • วันพฤหัสบดี 8.00-12.00 น.
 • คลินิกโรคหอบหืด
  • วันศุกร์ 8.00-12.00 น.

ห้องตรวจ

 • ห้องตรวจ 3 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง
 • ห้องให้คำปรึกษา 1 ห้อง
 • ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก 1 ห้อง