จัดสรรเงิน 1.OPD UC ตามผลงาน งวด 1/64 2.Fixed cost นักเรียนทุน งวด 2/1-2/64 3.QOF PP ปี 63 4.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 63 5.PPBS เทคืน ปี 62

โอน 15 , 18 มี.ค. 64