ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยไม่มีนัดหรือผู้ป่วยใหม่)
เวลา 13.00-16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 032-709-999 ต่อ 1178

บริการทางการแพทย์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา
 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าขากรรไกร

ทันตกรรมหัตถการ

 • อุดฟันชั้นสูง (Inlay, Onlay)

รักษารากฟัน

ปริทันต์

 • ดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือก

ทันตกรรมเด็ก

 • รักษาฟันน้ำนมเด็ก
 • ใส่กันที่

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอม
 • การครอบฟัน
 • การทำสะพานฟัน