ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเอกซเรย์

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1105

บริการทางการแพทย์

เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

 • การตรวจเอกซเรย์ของระบบสมอง
 • การตรวจเอกซเรย์ของระบบช่องท้องและทรวงอก
 • การตรวจเอกซเรย์ของระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • การตรวจเอกซเรย์ของระบบหลอดเลือดการตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์

 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • เอกซเรย์ทั่วไป (Digital Radiography)
 • เอกซเรย์และอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ (Portable)
 ให้บริการในเวลาราชการ
 • การตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • Computer Tomography
  • Fluoroscopy
  • Mammogram
  • Ultrasound