ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 032-709-999 ต่อ 1225

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วันและเวลาทำการ
วันอังคาร พฤหัส
เวลา 09.00-12.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

คลินิกจิตเวชและยาเสพติด
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ พุธ และศุกร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)