ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 032-709-999 ต่อ 1225

คลินิกเจตเวชเด็กและวัยรุ่น
วันและเวลาทำการ
วันพฤหัสที่ 1, 3 ของเดือน
เวลา 09.00-16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

คลินิกสุขภาพจิต
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์,อังคาร,พุธ และศุกร์
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)