ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ 

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น. 

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1356 

การบริการทางการแพทย์

การบริการผ่าตัวแบบทั่วไป