ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1173

บริการทางการแพทย์

 • โรคต้อกระจก / ผ่าตัดต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคต้อเนื้อตา
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานขึ้นจอตา จุดรับภาพเสื่อม
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคตาในเด็ก
 • โรคกล้ามเนื้อตาในผู้ใหญ่
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลน์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา