เลื่อนกำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก