แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 (SARS-CoV-2) แบบ FAST DETECTION SYETEM โดยใช้หลักการ REAL-TIME RT-PCR พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนเช่าเครื่องตรวจวิ […]