โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-709-999
โทรสาร 032-425-205

เนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา