ติดต่อคลินิก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1294