วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก

————————-
ประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ คือ
Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save #Precioustime
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต”

กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชน
สังเกตอาการตนเอง
ตามหลักการ F.A.S.T. ดังนี้
🥴F (Face) ใบหน้าชาหรืออ่อนแรง
ปากเบี้ยว มุมปากตก ตามัวเห็นภาพซ้อน
🦵🏼💪🏻A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
ยกแขนหรือขาไม่ขึ้น
💋S (Speech) พูดไม่ชัด พูดลำบาก
มีปัญหาในการพูด
🕒T (Time) ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที
ภายใน 4 ชั่วโมง
หากพบอาการข้างต้น
🚨ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
หรือโทรสายด่วน 🚑1669 🌬
เพื่อจะได้รับการรักษาและฟื้นฟู
ให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

#STROKE