“โอไมครอน” (B.1.1.529) ป้องกันตัวเองตลอดเวลา

โดยการสวมหน้ากาก เตรียมพร้อมรับมือเสมอ โดยฉีดวัคซีนโควิดให้ครบ

เพื่อลดการป่วยหนัก และพร้อมตรวจ ATK เสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการ

เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วยกัน