ไขมันเลวกับหลอดเลือด
 
วิธีดูแลตนเองหากมีไขมันเลว (LDL) เกินค่ามาตรฐาน
-รับประทานยาลดไขมันตามคำสั่งแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
-หลีกเลี่ยงอหารที่มีคอเลสตอรอลสูง ไขมันอิ่มตัว
และไขมันทรานส์ เช่น เค้ก คุกกี้ ของทอด
เนื้อสัตว์ติดมัน เนย มาการีน อาหารทะเล
ไข่แดง เครื่องในสัตว์ และอาหารจานด่วน
-รับประทานอหารที่มีปริมาณใยอาหารสูง เช่น
ข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืช ผักใบเขียว และแอปเปิล
-ลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 
ประเภทของไขมันที่ควรรู้
*ไขมันดี หรือคอเลสเตอรอลชนิดดี
(High density lipoprotein หรือ HDL)
ทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลและกรดไขมันจากส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายไปที่ตับ
เพื่อทำลายและขับออกทางน้ำดีโดย HDL
จะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันเลว
เข้าไปสะสมในหลอดเลือดแดง
 
*ไขมันเลว หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี
(Low density lipoprotein หรือ LDL)
ทำหน้าที่เป็นตัวนำพาไขมันคอเลสเตอรอล
ไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
แต่ถ้ามีระดับที่สูงเกินไปจะเข้าไป
สะสมที่ผนังหลอดเลือด
ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบและแข็ง
การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
 
คำแนะนำทั่วไปคือ ควรตรวจครั้งแรกเมื่ออายุ 35 ปี
หรือควรตรวจทันที ในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน
สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวของโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
ระดับ LDL-C ที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับอายุและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล
โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 100-130 มีลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl)
 
 
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์