#ไข้เลือดออก…โรคที่มากับหน้าฝน☔️
เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสไข้เลือดออกเดงกี (dengue virus)
แพร่ได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ 🦟

✨วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ✨👉🏻

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ไข้เลือดออก #โรคที่มากับหน้าฝน