อ้าว!ไหนว่าจืด ที่ไหนได้มีโซเดียมไม่น้อย
เนื่องจากแกงจืดมักใส่สารปรุงรส เช่น ซุปก้อนซึ่งมีโซเดียมเป็นส่วนผสม
ดังนั้นต่อให้เป็นแกงจืดก็ควรซดน้ำแต่พอดี จะได้ลดการรับโซเดียมลง ดีต่อสุขภาพในระยะยาวนะ
อ้างอิง: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ