เทคนิค 7+1 ป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 🧠
✔️กินดี กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลด หวาน มัน เค็ม
✔️ฟันดี ใช้แปรงสีฟันที่ขนอ่อนนุ่ม แปรงฟัน วันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที
✔️ตาดี ควรพบจักษุแพทย์เป็นประจำ
✔️เคลื่อนไหวดี ออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดิน (อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว)
✔️สภาพแวดล้อมดี จัดบ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันการหกล้ม
✔️อารมณ์ดี ทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น เช่น เข้าวัด ทำบุญ
✔️สมองดี อาหารดี สภาพจิตใจดี สภาพแวดล้อมดี ส่งผลดีต่อสมอง
✔️การนอนหลับที่ดี ควรนอนหลับให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมง

อ้างอิง กรมอนามัย