โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

ท่านวัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เกียรติ เป็นประธานมอบครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับผู้พิการและผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ท่านวัชเรศร วิวัชรวง […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ครั้งที่ 37

วันพฤหัสบดีที่ 14 มี […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม ชาวเพชรบุรี อ่อนหวาน ลดเค็ม ร่มเย็น เป็นสุข สุขภาพดีด้วยวิถีสุขภาวัฒน์ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day)ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566

การตรวจเยี่ยมและติดต […]