โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ถวายความภักดี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

✨🙏🏻โรงพยาบาลพระจอมเก […]

ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คนดีศรีพระจอมเกล้า ว […]

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธี ส่งมอบหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

“คณะกรรมการมูล […]