บสพ.รุ่น 7 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

💥บสพ.รุ่น 7 ลงพื้นที […]

นำเสนอพื้นที่ดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

✨️นำเสนอพื้นที่ดีเด่ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🚩โรงพยาบาลพระจอมเกล้ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2567 (World Blood Donor Day)

🚩โรงพยาบาลพระจอมเกล้ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มการพยาบาลจัดโครงการ Kick Off มาตรฐานบริหารยา 10 R วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

💥กลุ่มการพยาบาล โรงพ […]

กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วนและเริ่มอ้วน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

🚩กลุ่มงานกายภาพบำบัด […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณโรงแรมรอยัลไดมอน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า […]

พิธีเปิดงาน Phrachomklao Run 2024 ตอน “ซน กลิ้ง วิ่ง เดิน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🚩พิธีเปิดงาน 🏃Phrach […]

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สมาชิกวุฒิสภา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดเพชรบุรี

🚩คณะกรรมาธิการการสาธ […]