คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 256 […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในโครงการการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 256 […]

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเก […]