โครงการ “รวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน ” จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคุณตูน Body slam

เมื่อวันที่ 31 กรกฎา […]