ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชาวโรงพยาบาลพระจอมเก […]

ชาวพระจอมเกล้า ร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชาวพระจอมเกล้า ร่วมใ […]

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์ชุมพล เดชะอำ […]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน เปิดงาน Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ก […]