การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566

การตรวจเยี่ยมและติดต […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ถวายความภักดี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

✨🙏🏻โรงพยาบาลพระจอมเก […]

ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คนดีศรีพระจอมเกล้า ว […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เขาพนมขวด

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ &#822 […]

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธี ส่งมอบหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

“คณะกรรมการมูล […]

การประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น.

วันที่ 24 มีนาคม 256 […]