ห้างหุ้นส่วนจำกัดซื้อง่ายขายคล่อง 2563 คุณนพพรลิขิตไพบูลย์ คุณอัญชลีพรพิพัฒน์ และคุณโสวรรณลิขิตไพบูลย์ บริจาคเงินมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษนราธิปประพันธ์พงศ์

🚩ห้างหุ้นส่วนจำกัดซื […]

คุณธนภัทร – คุณภัทรภร วงศ์เชวง บริจาคเครื่องวัดความดันให้กับงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

🚩คุณธนภัทร – ค […]

คุณบุญญะพัฒน์ – ดร.วาสนา จันทรอุไร บริจาคเงินมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษนราธิปประพันธ์พงศ์

🚩คุณบุญญะพัฒน์ &#821 […]

บสพ.รุ่น 7 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

💥บสพ.รุ่น 7 ลงพื้นที […]

นำเสนอพื้นที่ดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

✨️นำเสนอพื้นที่ดีเด่ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🚩โรงพยาบาลพระจอมเกล้ […]