บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 11 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์